Een ‘gelukkig’ leven in een ‘gelukkige’ Gemeente...

Een ‘gelukkig’ leven in een ‘gelukkige’ Gemeente...

29-05-2017

U heeft het ongetwijfeld vernomen vanuit de media: de inwoners van Alphen mogen zich ‘gelukkig’ prijzen. Het is door de samenstellers van de ‘Atlas voor Gemeenten’ vastgesteld dat het leven in de gemeente Alphen, het op één (Ede) na meest gelukkige is van ons land. Ofwel: wij zijn gelukkig met onze gemeenschap en omgeving. Boffen wij even! U vraagt zich natuurlijk af, of deze benoeming voor de gehele Gemeente geldt, inclusief Boskoop. Kan ik wel een antwoord op geven. Juist nu de lente zich in al haar kleurschakeringen in deze dagen van haar beste kant laat zien, is het toch meer dan duidelijk? De natuur alleen al zorgt voor een prettige woonomgeving. Zouden de zo specifieke kenmerken van het sierteeltgebied rond Boskoop hebben bijgedragen aan een hogere ‘puntenwaardering’ op de schaal van ‘gelukkig leven’? Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Essentieel is het nu om die zo gelukkige woon- en leefomgeving in stand te houden. De Dorpsraad is momenteel druk doende om alle mooie kenmerken van ons dorp ‘mee te nemen’ naar de toekomst, in een ‘dorpsvisie’. Hoe zal ons dorp er over tien, twintig jaar uit zien? Zal het hier dan ook nog prettig en gelukkig leven zijn? Zal Boskoop dan nog altijd hét middelpunt van het sierteeltgebeuren zijn? Zal het woningaanbod toereikend zijn voor al haar burgers? Zijn de recreatiemogelijkheden in stand gehouden of zelfs uitgebreid? Zou het gelukt zijn om het centrum te ontlasten van het verkeer? Zullen de toegangswegen naar ons dorp verfraaid zijn? Zullen de voorzieningen op goed niveau blijven, de middenstand bloeiend, de kerken vitaal en de mensen gezellig en toegankelijk? Uw suggesties en ideeën zijn bij ons meer dan welkom. Een brede achterban, dát is onze droom. Maakt U die tot werkelijkheid? Alles voor een fijn en gelukkig leven in Boskoop!  Samen méér voor elkáár, ik blijf het zeggen. www.dorpsraadboskoop.nl

 

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad


test  >>