Een ideale Dorpsraad....maar hoe?

Een ideale Dorpsraad....maar hoe?

06-05-2019

In toenemende mate is men in de Gemeenteraad ervan overtuigd geraakt, dat een dorpsraad een belangrijke functie vervult in het versterken van de lokale democratie.

“De Gemeenteraadsleden zouden de, in de dorpsraden voorhanden zijnde, lokale kennis meer en beter kunnen benutten, dan nu het geval is. Bij voorgenomen besluiten zou er meer onderbouwende informatie opgehaald kunnen worden. Omgekeerd zouden de dorpsraden met de Raad in contact moeten blijven om Raadsleden van relevante informatie te voorzien. Voor een goed functioneren is een continu tweerichtingsverkeer nodig”.

Dit is de conclusie uit een onlangs gehouden bijeenkomst, geïnitieerd door de lokale fractie van D66, waarbij alle voorzitters van de dorpsraden van de Gemeente Alphen aan den Rijn werden uitgenodigd. Ook de Dorpsraad Boskoop. Op voorhand had ik een gedegen agenda opgesteld, met daarin de nodige vragen aan de lokale politiek, in dit geval de fractie van D66. Want wat mij het meeste bezighoudt, is de vraag, hoe de politiek – en daarmee de Raad – de deskundigheid inschat van de dorpsraden. Er is al een duidelijke verandering merkbaar binnen de lokale politiek. Men lijkt zich meer en meer te realiseren hoe essentieel de rol van die dorpsraden kan zijn, bij het opzuigen van bruikbare informatie.

In het uitvoeringsprogramma 2018-2022, de ‘Groene Stad met Lef’, wordt niet voor niets de nadruk gelegd op de prominente plek van inwoners en organisaties binnen onze vitale ‘samen’-gemeente.

Gedeelde zeggenschap, een nieuw dorpen- en wijkenbeleid, meer medeverantwoordelijkheid, samen bouwen aan een vitale gemeente. Het zijn zomaar wat populistische kreten uit het ‘Democratisch Akkoord’, onderdeel van dat coalitieprogramma.

Men streeft naar een lokale democratische samenleving, waarbij ‘het van buiten naar binnen werken’ een vrije vertaling is van de intentie, dat wij, als samenleving, de opdrachtgever van de gemeente zijn.

Hoe mooi wil je het hebben? Maar in de praktijk lijkt dit alles toch een utopie. Want er zijn nog de nodige obstakels te overwinnen in de mogelijkheden tot samenwerking en samenspraak met de Gemeenteraadsleden enerzijds en de dorpsraden aan de andere kant.

Bespeuren we bij de raadsleden niet af en toe gevoelens van concurrentie? Acht men bij de Raad de vertegenwoordigers van de dorpsraden serieuze gespreks- en onderhandelingspartners? Worden de dorpsraden voldoende betrokken in de communicatie over de inhoud en voortgang van bepaalde processen? Al die vragen staan nog steeds op de agenda van de Dorpsraad Boskoop en ik neem aan dat wij hierin niet alleen staan. Er valt nu nog veel passiviteit bij de fracties te constateren.  Er wordt óns verweten dat we te weinig gebruikmaken van de mogelijkheid tot ‘inspreken’. Maar over relevante onderwerpen, op de agenda van commissie- en/of raadsvergaderingen worden wij helaas op voorhand niet ingelicht. Dat is wel steeds onze uitdrukkelijke wens geweest. ‘Samen optrekken’, van buiten naar binnen en vice versa? Dan moet er nog heel wat gebeuren! Wellicht een goed agendapunt voor de eerstkomende raadsvergadering. De Dorpsraad Boskoop wordt graag vooraf geïnformeerd.

Ik ben benieuwd naar uw mening. Blijf vooral reageren op onze website. www.dorpsraadboskoop.nl

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop