'Een groene 'stad' met lef'.......!?

'Een groene 'stad' met lef'.......!?

30-08-2017

Niet alleen de grote steden hanteren een vorm van reclamemaken voor hun stad, ook in
menige provincie-gemeente houdt men zich hiermee bezig. Zo ook Alphen aan den Rijn.
In een lijvig rapport wordt ‘het merk’ Alphen aan de Rijn beschreven. Men concludeert,
dat het noodzakelijk is om een zekere vorm van marketing te bedrijven. “Citymarketing
helpt een stad om zichzelf in de etalage te zetten en aantrekkelijk aan te prijzen bij de
relevante doelgroepen”, lees ik in het rapport. De samenstellers hebben een wonderlijke
slogan gekozen: ‘Alphen, een groene stad met lef’. Maar Alphen is geen stad, Boskoop is
geen stad, Rijnwoude is geen stad. Waarom, na de fusie de gemeente Alphen aan den
Rijn dan ‘een stad’ genoemd? Alphen-oud heeft toch ook alle kenmerken van een
plattelands gemeente? Een ‘kloeke’ gemeente weliswaar, met 106.000 inwoners, maar
ondanks het ‘stads’ aandoende centrum, is het uiteindelijk een groot dorp.
Groene Gemeente? Dat moet het nog worden als er ‘groene verbeteringen’ worden
aangebracht. En een stad met lef? Weten de bedenkers van de slagzin wel, wat dat
woord betekent? Het gaat om moed en durf, maar ook gewaagde handelwijzen, branie
schoppen, overmoedig zijn, op avontuur gaan. Dat verwacht je toch niet van een
Gemeente! Helemaal vreemd is het, als je dat van jezelf zegt: “een groene stad met lef’.
En wat hebben die twee zaken met elkaar van doen? Waar moet ik precies aan denken?
Ik heb een voorstel. Maak er gewoon van: ‘Alphen, een ambitieuze groene gemeente’.
Dat dekt alles. Ik ben benieuwd naar úw mening. www.dorpsraadboskoop.nl
Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop