Een ECHT groen Boskoop……. toekomstmuziek?!

Een ECHT groen Boskoop……. toekomstmuziek?!

29-06-2016

         

            DORPSRAAD BOSKOOP

 

Een ECHT groen Boskoop……. toekomstmuziek?!

Boskoop staat bekend als ‘Groen Dorp’. Maar ziet u enig ‘groen’ in het centrum? Nee!

Maar, nu het er naar uitziet dat ons Gemeentehuis inderdaad een ECHT Gemeenschapshuis gaat worden, leeft bij de Dorpsraad het volgende plan. Wat vindt u van een mooi groen parkje, met gras en omringd door mooi gesnoeide struiken, vóór ons Gemeenschapshuis? Het oorlogsmonument wordt dan vanzelfsprekend ‘meegenomen’ in het ontwerp. Een paar bankjes, waar mensen even kunnen zitten, met elkaar kunnen praten. Waar de gesprekken dan ongetwijfeld zullen gaan over de metamorfose, die De Zijde aan de ‘overkant’ heeft ondergaan, nu die lelijke oude panden eindelijk zijn vervangen door passende perceeltjes. Waar de vlag fier wappert tijdens de aubade op Koningsdag! Waar een subtiel verlichte Kerstboom in de feestelijke decembermaand onze groene dorp meer dan opvrolijkt.

Waar het centrum daardoor aantrekkelijker wordt om te komen en zijn.

De Dorpsraad gaat dit plan voorleggen aan de wethouder. Een “groen Boskoop” maar niet TE groen. Dan doel ik op het groenbeleid van de Gemeente. De Dorpsraad ontvangt heel wat klachten hierover: het gaat niet naar behoren met het groen onderhoud in en rond Boskoop. Het wordt wel uitgevoerd, maar te laat. Het onkruid schiet op sommige plekken hoog uit de grond en heel wat bomen en struiken verdienen een echte snoeibeurt. “Er is een duidelijk nadelig verschil, sinds de fusie”, is de algemene mening. Ik constateer het ook als ik hier en daar afvoerputten zie, die begroeid zijn en daardoor geen regenwater kunnen doorlaten. Als ik een onkruidveld zie ontwikkelen aan de grens van mijn straat. De Gemeente heeft een “snoeibeleid”. De Dorpsraad BLIJFT hierover in contact met de daartoe verantwoordelijken en eist verbetering. Mee eens? Meldt het ons: www.dorpsraadboskoop.nl

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop