Dorpsvisie Boskoop…….géén utopie!

Dorpsvisie Boskoop…….géén utopie!

26-07-2017

Twee jaar geleden was het officieel: de ‘Stichting Dorpsraad Boskoop’ was opgericht.
Het opkomen voor de Boskoopse belangen en het behoud van de Boskoopse eigenheid,
dat waren en zijn de belangrijkste doelstellingen.
Nu kan ik een tussentijdse balans opmaken. De Dorpsraad staat ‘op de kaart’, zowel bij
de lokale overheid als bij de burgers. Er wordt naar ons geluisterd, er wordt om onze
‘hulp’ en/of ‘bemiddeling’ verzocht. En we kunnen ook al spreken van enige successen.
Waar we het meest trots op zijn? Dat zijn natuurlijk onze inspanningen voor het behoud
van het Gemeentehuis. Boskoop krijgt een ‘Gemeenschapshuis’ en het zal rondom het
gebouw weer levendig worden in ons dorp, met het Coenecoop College in het nieuwe
gedeelte. Er moet nog wel wat gebeuren vóór het zover is, maar in ieder geval is er een
officieel ‘ja’ van het gemeentebestuur. Ik hoef niet te benadrukken dat er nog genoeg
zaken op onze agenda staan zijn die om blijvende aandacht vragen.
Ik heb u er al meer over geïnformeerd in mijn eerdere columns in deze krant: ons is
verzocht door de wethouder Van Velzen van Wijken en Kernen, om een dorpsvisie voor
de toekomst samen te stellen. Hoe wilt u dat ons dorp er in de toekomst zal uitzien? Alle
aspecten komen aan de orde. Ik herhaal het nog maar eens: we kunnen het niet alleen,
we hébben de inbreng van u, als inwoner en betrokkene hard nodig. Recentelijk heeft
Dorpsoverleg van Koudekerk haar ‘Toekomstvisie’ voor hun dorp officieel overhandigd
aan het College. De bedoeling is, dat wij dit voorbeeld volgen, nog vóór het eind van dit
jaar. Binnenkort informeren wij u over de verdere uitwerking en uitvoering, waarbij de
Dorpsraad rekent op uw inbreng en suggesties. Wilt u alvast met suggesties reageren? U
kent onze website en ons mailadres. Alles voor ons mooie, unieke dorp!
Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop