Dorpsraad wil een 'leefbaar' dorp

Dorpsraad wil een 'leefbaar' dorp

19-10-2016

Een aantal weken geleden las ik een interessant artikel in het AD, met daarin een pleidooi voor het ‘leefbaar’ houden van Boskoop, met name voor de verkeersproblematiek werd, terecht, de aandacht gevraagd.  Dat artikel trof mij, omdat de schrijver zich, net als de Dorpsraad, zorgen maakt over de toekomst van ons dorp. “Denk mee en kom met oplossingen voor een leefbaar Boskoop, ook voor de volgende generatie”. Zo eindigde het artikel. De Dorpsraad sluit zich aan bij de vraag van de schrijver, gemeenteraadslid Peter Bontekoe, maar heeft meerdere, nog onbeantwoorde vragen over de toekomstplannen van de Gemeente voor ons dorp. Het gebouw ‘De Loods’ was bomvol tijdens de ‘Inspiratieavond’, welke enkele weken geleden werd gehouden. Plannen uit het rapport, “Boskoop een Ruimtelijk Inspiratiekader”, zouden die avond onderwerp van gesprek zijn. Discussies zouden uiteindelijk het antwoord geven op vragen als: “hoe denkt de Boskoopse bevolking over de toekomst van haar dorp? Staat men achter al die plannen, die grote veranderingen teweeg zullen brengen? Is men het ermee eens? Kan men inspraak uitoefenen?” De opkomst tijdens de avond was groot, maar er is niet echt over het rapport gesproken. De Dorpsraad gaat daarom binnenkort in gesprek met de wethouders. Wij houden ‘de vinger aan de pols’. Het gaat immers niet alleen om onze toekomst, maar juist ook om die van de generatie ná ons. 
U kunt altijd uw mening geven via de, inmiddels bekende, digitale mogelijkheden. Ook over het inspiratiekader-rapport!
Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop