Dorpsraad verbindt verleden, heden en toekomst

Dorpsraad verbindt verleden, heden en toekomst

10-06-2017

Verleden, heden en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zaken die in het heden spelen, kunnen evenzo worden teruggevoerd naar het verleden en worden verbonden met de toekomst. Een voorbeeld hiervan is ons ‘Erfgoed’: monumentale gebouwen, bijzondere landschappen. Er zijn er genoeg, in en rond Boskoop. De Gemeente Alphen heeft sinds kort een 'Erfgoedcommissie’ in het leven geroepen. Het rapport ‘Hart voor Erfgoed’, een visie op het gemeentelijk erfgoed, uitgegeven door de Gemeente, beschrijft en omschrijft hoe we deze nalatenschap uit het verleden dienen te respecteren, te behouden en te koesteren. De commissie ziet erop toe dat het ‘Erfgoed’ van alle dorpen wordt beschermd en beheerd. De Dorpsraad Boskoop vindt het sierteeltgebied als geheel óók als een waar ‘erfgoed’: zoals het vroeger was (en, gedeeltelijk, nog is).

De ‘Dorpsvisie’, waarover ik eerder schreef in deze krant, behandelt en beschrijft de plannen voor ons dorp in de toekomst, zeg maar: de komende tien tot twintig jaar. Op termijnzullen wij informatieavonden organiseren,waarin wij de mening van de burgerszullen vragen. De wethouder ‘Wijken en Kernen’ heeft aangegeven hierbij aanwezig te willen zijn.Via verleden en toekomst naar het ‘heden’, waarin het verkeer een belangrijk agendapunt van de Dorpsraad vormt. Is Boskoop veilig genoeg? Hoe dringen we de verkeersoverlast terug? Er zijn, verkeerstechnisch, goede vorderingen gemaakt. Het buurtbusproject loopt goed.

 

Er hebben zich al een behoorlijk aantal vrijwilligers aangemeld, maar er worden nog steeds chauffeurs met een rijbewijs BE gevraagd. U kunt zich nog opgeven. Op woensdagavond 14 juni as. is er, om 19.30 uuruitleg in ‘De Loods’.

 

Mail voor dit onderwerp naar veenst10@xs4all.nl of bel ons commissielid Kees Veenstra 06-15024918.

 

 

Ria de Groot

Voorzitter Boskoop


<<  test