Dorpsraad op zoek naar Boskoper van het jaar

Dorpsraad op zoek naar Boskoper van het jaar

17-08-2016

Dorpsraad op zoek naar Boskoper van het jaar

 

Tot de fusie was er de Bronzen Conifeer. De burgemeester van Boskoop reikte die ieder jaar uit. Met de burgemeester verdween echter ook deze onderscheiding, maar niet de identiteit van Boskoop. Daarom wil de Dorpsraad toch weer een Boskoper van het jaar kiezen. 
 

Net als bij de Bronzen Conifeer moeten genomineerden voor ‘Boskoper van het jaar’ zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor het boomkwekersdorp en daarmee de identiteit van Boskoop hebben versterkt. Dat kan beroepsmatig zijn of als vrijwilliger. Tot eind november kunnen Boskopers iemand uit hun midden nomineren. De winnaar wordt in december bekend gemaakt. 

Belangrijk verschil met het verleden is de toevoeging in de reglementen dat alleen personen voor toekenning in aanmerking komen, die wonen binnen de gemeentegrenzen van de zelfstandige gemeente van vóór de fusie met Alphen. En de prijs is niet langer een bronzen conifeer maar een onderscheidingsteken met hierin een aantal herkenningspunten van Boskoop én het logo van de Dorpsraad.

De gedachte achter de Boskoper van het jaar is dat Boskoop ondanks de fusie haar eigen identiteit wil behouden. Dat is ook zo in de statuten opgenomen. Een dergelijke onderscheiding sluit daar dus mooi op aan.

Nomineren is nu al mogelijk, via het contactformulier op deze website [LINK www.dorpsraadboskoop.nl/informatie/boskoper-van-het-jaar]

U kunt ook een mail sturen naar dorpsraad@gmail.com

Het bestuur van de Dorpsraad kiest in december de Boskoper van het jaar 2016.