Dorpsraad houdt infomarkt over groenbeleid!

Dorpsraad houdt infomarkt over groenbeleid!

29-03-2017

Dorpsraad houdt infomarkt over groenbeleid!

In mijn vorige column bracht ik het al uitgebreid ter sprake: Op 6 april aanstaande organiseert de Dorpsraad Boskoop, in samenwerking met de Gemeente, een informatiemarkt in ‘De Loods’, over het Groen, het Afval en onze Leefomgeving. Wellicht heeft een aantal van u deze datum al in de agenda gezet, met de achterliggende gedachte: ‘Dáár ga ik naar toe, want ik heb genoeg vragen en/of klachten’. Of: ‘ Ik heb nog wel wat suggesties over de beplanting in mijn straat’. Ik kan mij echter ook voorstellen, dat er lezers zijn die nog niet weten of ze zullen gaan, die nog wel wat meer informatie wensen over de inhoud en doel van deze avond. Het zal een zg. inloopavond zijn. Dat betekent dat er niet echt een aanvangstijd is, u kunt gewoon komen en binnenlopen, tussen 18.30 uur tot 21.00 uur. Er zijn marktkraampjes opgesteld met informatie over specifieke onderwerpen. Elk van deze kraampjes zal worden bemand door een deskundig ambtenaar; aan hem of haar kunt u vragen stellen, suggesties doen en van gedachten wisselen. Het bestuur van de Dorpsraad fungeert als ‘gastheer’.
Voor de verdere inhoud van de avond verwijs ik u naar het wervend artikel van Jacques Booij, onze secretaris, elders in dit blad.  De Dorpsraad hoopt op uw interesse en verwacht een groot bezoekersaantal. Koffie mét een ‘Boskoops tuintje’ staan voor u klaar.

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad