Dorpsraad Boskoop nodigt Boskopers uit om mee te denken over “groen” (6 april in ‘De Loods’)

Dorpsraad Boskoop nodigt Boskopers uit om mee te denken over “groen” (6 april in ‘De Loods’)

31-03-2017

U opent de voordeur, loopt de straat in en wat ziet u in de ‘openbare ruimte?’ Veel steen, maar ook groen, plantsoentjes, grasveldjes, speelruimten, beplanting. Kortom: ‘openbaar groen’. U gaat zelf over het onderhoud van uw woning en de indeling van uw tuin, maar over het groen op straat hebt u niets te vertellen. Dat is in handen van de gemeente. Dat dacht u. Maar dat gaat veranderen. De Dorpsraad Boskoop (u kent ze wel: de idealisten, die zich willen inzetten voor een goede leefomgeving en een aanspreekpunt willen zijn voor de bewoners) krijgt honderden vragen over tal van onderwerpen, maar nooit waren er zoveel als over het onderwerp “groen in Boskoop”. Dat komt ook, omdat we met zoveel honderden boomkwekers, die zich dagelijks bezig houden met het kweken en verhandelen van ‘groen’, vanuit de praktijk een toonbeeld van kennis en kunde in huis hebben. Bovendien: het grootste aaneengesloten sierteeltcentrum ter wereld hoort toch, uit dien hoofde al, een indrukwekkend groen visitekaartje te zijn? Van dat ideaal zijn wij nog ver verwijderd.
Het is niet altijd goed gegaan met het groen in Boskoop. De keuze van de beplanting, het te late onderhoud, de vormgeving: het waren en zijn allemaal onderwerpen van discussie. De Dorpsraad Boskoop wil de betrokkenheid van de inwoners bij dit actuele onderwerp vergroten. Daarom organiseren wij op donderdag 6 april a.s. van 18.30 uur tot 21.00 uur een inloop-informatieavond in gebouw ‘De Loods’, gelegen achter de Zijdekerk. U kunt vanaf half zeven terecht, maar u mag ook een uurtje later binnen lopen, als u dat beter uitkomt. Verschillende ambtenaren van de Gemeente beantwoorden uw vragen over groenbeheer, wegonderhoud en afval.
Nu bestaat een unieke kans voor de Boskopers om hun kritiek te uiten en voorstellen tot verbetering te doen over keuzes en kwaliteit, over planten en bomen, over gras en water, over verharding en onkruid. De ambtenaren, gretige vertellers soms, zullen uitleggen waarom ze iets doen of laten en ze staan open voor goede suggesties tot verbetering.
Richting de werkers van de gemeente moet gezegd worden, dat er in de afgelopen tijd al veel ten goede is veranderd. In dit stadium van opbouw gaat het niet om schoppen tegen vastgeroeste structuren, maar om ondersteuning en kruisbestuiving vanuit de bevolking.
Bent u geïnteresseerd in de openbare ruimte in uw directe nabijheid, bent u begaan met uw buurt, heeft u hart voor ons mooie dorp en houdt u van een vitale gemeenschap, van een ‘Boskoop in beweging’? Laat u dan voorlichten over: het verfraaien van uw leefomgeving (‘zelf aan de slag’), over schoffelen, snoeien en maaien in de openbare ruimten. En kom met creatieve oplossingen. Ook vrijmoedige vragen over de afvalpas kunnen gesteld worden. Deze uitgebreide voorlichting is eenmalig en wordt niet herhaald.

In de grote zaal komen een vijftal kraampjes te staan. En in de kamers 1 en 2 worden elk half uur afwisselend presentaties gehouden op verschillende aanvangstijden: één voor afval (nu en in de toekomst), één voor de invulling van de openbare ruimte en één voor de mogelijkheden om je eigen leefomgeving te verfraaien.

Het bestuur en de medewerkers van de Dorpsraad Boskoop verwelkomen u graag op donderdag 6 april. Zie maar hoe laat u komt, maar wel ruim voor sluitingstijd (21.00 uur)!