Dorpsraad boos over fietstunnel

Dorpsraad boos over fietstunnel

08-07-2016

De één miljoen kostende fietstunnel, aangelegd onder de spoorlijn Alphen-Gouda door,

tussen de Boezemlaan en het Zwarte Pad, staat al ruim zeven maanden zodanig blank, dat

deze niet meer begaanbaar is voor fietsers.

 

Het leidt, volgens de Dorpsraad, al lange tijd tot een onaanvaardbare situatie. De Dorpsraad

heeft tegen de passiviteit van de Gemeente een pittig protest laten horen. Zelfs de

ingeroepen invloed van wethouders kon er niet toe leiden, dat het ongemak direct wordt

beëindigd. Het versterkt intussen bij gebruikers en omwonenden het sentiment rond een,

naar Boskoop toe, onverschillige lokale overheid.

 

De meters onder de grond liggende waterpomp is defect geraakt en om dat te herstellen

moet eerst een damwand worden geslagen en moet de grond rondom de pomp worden

verwijderd. De pomp-put zal worden verplaatst (dichter bij het spoor) en de diameter van de

waterbuis zal zo nodig worden aangepast.

 

In de visie van de Gemeente valt dit onder de bouwgarantie, maar de aannemer was een

andere mening toegedaan. De Dorpsraad: “Hoe dan ook, “het is onaanvaardbaar, dat het

publiek al die tijd van dat geschil het “slachtoffer is geweest en nog steeds is”.

 

De reparatiewerkzaamheden zouden in september/oktober plaatsvinden. Dan zou de tunnel

bijna een jaar buiten gebruik zijn geweest. De Dorpsraad heeft nu bij de Gemeente

bewerkstelligd, dat het herstel “direct na de bouwvakvakantie” zal worden aangevat.