Dorpsplan? Dorpsvisie!

Dorpsplan? Dorpsvisie!

12-12-2018

Vanaf de fusie in 2014 heerst in Boskoop de algemene indruk dat de Gemeente haar aandacht grotendeels op het dorp Alphen zelf blijft richten. Nu blijkt dat gevoel eveneens te overheersen in de andere dorpen binnen onze Gemeente, zo werd er recent in de media gemeld. Als diezelfde media bijna dagelijks melden over de expansie-activiteiten in ‘Alphen-stad’, hoe er wordt gebouwd, hoe er wordt uitgebreid, hoe er wordt ingezet op Citymarketing, hoe alles draait om die ‘stad’, kun je je afvragen of de tot de gemeente behorende dorpen nog wel mee tellen. Door de Gemeente is het zogenaamde ‘Gebiedsgericht Werken’ bedacht. Een nieuwe manier van werken, waarbij alle inspanningen zijn gericht op wat nodig is voor een bepaald gebied, dorp of wijk. Hieruit voortkomend zijn er dorps- en wijkplannen gepresenteerd. Zo ook voor ‘de kern Boskoop’. Voor ons dorp is er het ‘Dorpsplan Boskoop 2018-2022’. Een uiterlijk strak ogend rapport, met daarin ‘plannen en te behalen speerpunten’. Dorpsplannen zouden zijn opgesteld in samenwerking met bewoners, maatschappelijke organisaties en professionals. Uiteindelijk zal, na bijeenkomsten met diverse maatschappelijke organisaties, dorpsraden en belangenverenigingen uit dit plan het uitvoeringsprogramma voor 2019 voortkomen. Wat de  emeente daarmee zal gaan doen? Ik plaats er mijn vraagtekens bij. Zeggen en doen (uitvoeren in dit geval) is twee. We hebben in het verleden al meer van dit soort ‘dorpsplannen’ voorbij zien komen. Uiteindelijk is er qua uitvoering nauwelijks iets van terecht gekomen. En waarom nu een dergelijk dorpsplan voor Boskoop, vraag ik mij af, terwijl de Dorpsraad destijds van wethouder Kees van Velzen het verzoek kreeg om een Dorpsvisie op/samen te stellen. Een soort ‘wensenlijst’, vanuit de  gemeenschap, over de toekomst van Boskoop in de komende vijf tot tien jaar. Van ons, dóór ons. Om een reëel beeld te kunnen schetsen, heeft de Dorpsraad het nodige voorwerk gedaan: de Boskopers om input, meningen en suggesties gevraagd. Wat zit u dwars, wat kan er beter in Boskoop? Ruim een jaar is er hard en serieus gewerkt aan deze Dorpsvisie. Het resultaat is een lijvig document geworden. Het bevat de essentiële, voor onze gemeenschap belangrijke, onderwerpen, die nodig zijn om ons dorp levendig te houden en op een goede koers naar de toekomst te leiden. Vitaal en veilig. Prettig om in te wonen, om in te leven. In het document worden tien belangrijke oproepen aan de Gemeente gericht: dit zijn ónze prioriteiten! De Dorpsvisie zal nog vóór het eind van 2018 door de Dorpsraad officieel worden aangeboden. Hiermee kan het Gebiedsgericht Werken voor Boskoop van start gaan. De Dorpsraad is benieuwd of er serieus uitvoering zal worden gegeven vanuit het Gemeentehuis in Alphen. Tot slot, voor úw informatie: na de presentatie zal de Dorpsvisie in zijn geheel op onze website gepubliceerd worden.

 

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop