Door samenwerken: ‘Meer voor elkáár’…………

Door samenwerken: ‘Meer voor elkáár’…………

13-07-2016

         

            DORPSRAAD BOSKOOP

 

Door samenwerken: ‘Meer voor elkáár’…………

De Dorpsraad functioneert nu één jaar en krijgt al aardig ‘voet aan de grond’. Misschien niet een écht passende uitdrukking, gezien het aantal aanmerkingen en klachten vanuit de bewoners over het huidige ‘groenbeleid’ van de Gemeente; al zijn er ook enkele positieve meldingen. De Dorpsraad gaat er als volgt mee om. Wij kennen vier projectgroepen, elk geleid door een bestuurslid/coördinator, die zich gesteund weet door gemiddeld zes personen, die zich verwant voelen aan de Dorpsraad. In die vier groepen ‘behandelen’ wij de belangrijkste onderwerpen binnen onze woonkern: “Openbare Ruimte” is één van deze groepen. Een belangrijke groep, want er is nu eenmaal ‘veel te doen’ rond en met de Openbare Ruimte. Het ‘groenbeleid’ heeft actuele aandacht. De Dorpsraad blíjft hierover contact houden met de Gemeente. Vanzelfsprekend vragen wij ieder alert te zijn en te blijven en eventuele tekortkomingen en suggesties, of verbeterpunten te melden. Ook indien er waardering bestaat voor het openbare groenbeleid, horen wij dat graag.

De groep Openbare Ruimte houdt zich bezig met méér dan het groen. Zo is er de aandacht voor het creëren van voldoende speelplaatsen in de nieuwe wijken. Is er zorg over de veiligheid op en aan het water. Zoals rond de sloten bij de Parklaan, waar nog geen veiligheidsvoorzieningen zijn. Ook zijn we druk bezig met het realiseren van een Openbaar Vervoer-verbinding van Boskoop oost naar west. Kortom de projectgroep “Openbare Ruimte”, onder leiding van bestuurslid/coördinator Pim Boer, doet en realiseert genoeg! Reageer, meldt uw klachten, uw waardering of suggesties, of ‘kom erbij’. “Samen meer voor elkáár!” Ik ben benieuwd!  www.dorpsraadboskoop.nl

 

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop