Dilemma’s……

Dilemma’s……

01-09-2019

Dilemma’s……

We hebben er allemaal wel eens vóór gestaan in ons persoonlijk leven, als we een moeilijke keuze moesten maken. Een dilemma. Voors en tegens afwegen, mogelijkheden en onmogelijkheden op een rijtje zetten, wat te kiezen? Met als gevolg: eindeloos gepieker en in het ergste geval: slapeloze nachten. Het zijn dé kenmerken rond een waar dilemma.

Ik kwam op dit begrip door de actuele ontwikkelingen die de Boskoopse gemeenschap momenteel raken. Er zijn nogal wat dilemma’s, waarin Boskoop als lijdend voorwerp de hoofdrol vervult. En daarmee doel ik op het vraagstuk ‘Verkeer’. De ‘Dikke Van Dale’ omschrijft het begrip dilemma als volgt: ‘Een lastige keus tussen twee onaangename zaken’. Een feit is, er móeten lastige keuzes worden gemaakt betreffende het verkeer in Boskoop, er moeten oplossingen komen in het complexe geheel. En er moeten evenzo (moeilijke) beslissingen worden genomen door Gemeente en Provincie, waar bestuurders soms lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan. Vanuit een andere invalshoek en met inachtneming van de financiële mogelijkheden moeten daardoor afwegingen worden gemaakt, op zoek naar passende oplossingen. En dát is nu juist het dilemma. Intussen is de Boskoopse gemeenschap het zat! Het kan zo niet langer! En dat uit zich in protesten. Belangenorganisaties en bewonerscollectieven worden opgericht om door middel van een gezamenlijk geluid gehoor te krijgen bij de overheid. Een hoofdpijndossier is het inmiddels, dat ‘Verkeer’. Zoveel problemen met de afwikkeling van verkeersstromen in, door, van en naar Boskoop. Door het centrum, door de polder, over het water. Wat weegt het zwaarst? Het economische aspect, of de leefbaarheid in Boskoop en de naaste omgeving? Duidelijk is het in ieder geval: het gaat niet goed. De Boskopers willen oplossingen. De merknaam ‘Boskoop’ floreert, de Greenport groeit altijd nog en het transferium expandeert. Met als gevolg, de intensivering van (handels)verkeer, op de weg en over het water. En ons mooie dorp lijdt, de ménsen lijden. Een aquaduct onder de Gouwe zou zoveel oplossen. Daarover is iedereen het wel eens, ook op bestuurlijk niveau. Maar dat is voorlopig slechts een wensdroom. Totdat die tunnel er komt, dienen er maatregelen op korte termijn te worden genomen. Dát zijn de dilemma’s voor verkeerswethouder Van Velzen.

Hij moet, zoals de omschrijving luidt, ‘een lastige keuze maken tussen twee onaangename zaken’. Met overtuigende en doorslaggevende argumenten ‘oplossingen op korte termijn’ voorstellen aan de Gemeenteraad. Die dan wellicht ook weer voor een dilemma komt te staan. En dan kun je je afvragen hoe zeer de Boskoopse belangen zullen opwegen tegen al de grote zaken van Alphen-oud. Ik zou het niet zomaar weten. En dan heb ik het maar niet over het dossier ‘Boskoops Gemeentehuis/Gemeenschapshuis’. Daar doet zich dan weer het dilemma voor: Komt er genoeg budget ter beschikking om het historische gebouw naar behóren te herstellen of houdt de Gemeente de hand op de knip? Toch ons eerst maar focussen op het verkeersvraagstuk. Ben benieuwd welke keuzes er gemaakt gaan worden. Wellicht hebt u dé oplossing voorhanden? www.dorpsraadboskoop.nl

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop


<<  Vacatures