Denktank ...

Denktank ...

07-02-2018

U kent allemaal wel het begrip ‘denktank’. Ik geef de omschrijving volgens de ‘Dikke Van Dale’:
“Een denktank bestaat uit een groep van deskundige personen die oplossingen voor problemen
bedenken. Denktanks proberen een advies te formuleren hoe bepaalde problemen opgelost
kunnen worden”. Een groep ‘deskundigen’, wijze mannen en/of vrouwen dus. Tijdens onze
recent gehouden informatieavond voor Boskoop-oost, in het boomkwekerijmuseum, kwamen
er, vanuit de vele aanwezigen, heel wat interessante ideeën en suggesties naar voren, die
kunnen bijdragen aan een betere leef- en woonomgeving in ons dorp. Niet alleen voor het, voor
die avond gekozen deel, Boskoop-oost. Nee, het betrof onderwerpen die gelden voor ons gehele
dorp, geplaatst in de regio. De reden voor het houden van de informatieavonden kent u
inmiddels: ze vormen de opmaat naar de samenstelling van een dorpsvisie. Een rapport, dat
door de Dorpsraad wordt samengesteld, waarna het wordt aangeboden aan het
gemeentebestuur. Dat zal zijn vrij snel na de verkiezingen, dus aan ‘de nieuw gekozen club’. De
vorming van een heuse denktank, dát is nu precies waar ik naar toe wil. Mét elkáár een brede
visie voor de dorpsvisie! Vanaf haar oprichting blijft de Dorpsraad Boskoop streven naar een
steeds bredere achterban. Ons logo vormt immers juist de ‘vertaling’ van wat een grote
achterban inhoudt: Sámen méér voor elkáár! Wilt u het nog duidelijker hebben? Zoals gezegd,
die ‘denktank’ die gaat er naar mijn mening wel komen. Potentie is er genoeg! Deskundigen op
velerlei gebied hebben hun diensten aangeboden. Wel moeten we nog even bezien hoe we een
en ander vorm gaan geven. Maar daar komen we wel uit. Sámen méér voor elkáár! Ik zie het
helemaal zitten. En houd u op de hoogte. Waar een informatieavond al niet goed voor kan zijn.
Op 21 februari aanstaande organiseren wij een avond voor de bewoners van Boskoop-west.
Dat is de laatste bijeenkomst in een serie van drie. Bij elk huisadres in Boskoop-west wordt een
uitnodiging bezorgd. Blijf ons volgen via deze krant en via onze site www.dorpsraad.boskoop.nl
Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop