De werkelijkheid en haar mogelijkheden

De werkelijkheid en haar mogelijkheden

22-08-2018

“Er bestaan twee soorten mensen. Werkelijkheidsmensen, mensen die denken binnen de kaders
van wat er al is. En mogelijkheidsmensen, mensen die verder dan de lijnen van de werkelijkheid
denken. Nederland zit vol werkelijkheidsmensen”, zo legde Marleen Stikker, tijdens het
programma ‘Zomergasten’ uit. Door die uitspraken werd, tijdens die uitzending, mijn aandacht
getrokken. Ik focuste me eens op de eigen gemeente. Waaruit bestaat het bestuurlijk orgaan
van Alphen nu eigenlijk? Bestaat deze voor het overgrote deel uit werkelijkheidsmensen? Of zijn
de mogelijkheidsdenkers in de meerderheid in dat glazen huis in Alphen? Onder welke noemer
kan onze burgemeester worden geschaard? En is de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Van
As, gezien zijn bijna onstuitbaar handelen, hét voorbeeld van een mogelijkheidsmens? Past
wethouder Van Velzen meer in beide beschrijvingen? De nieuwe wethouder Schotanus (dorpen
en wijken)zal zich binnenkort voorstellen aan het bestuur van de Dorpsraad; daarna zal ik
kunnen oordelen of hij voor de mógelijkheid of voor de wérkelijkheid zal gaan. Binnen de eigen
gelederen, die van de Dorpsraad, categoriseer ik de wijze mannen en vrouwen van de Denktank
expliciet onder de noemer mogelijkheidsmensen. Van hen wordt het nodige verwacht. Worden
er alom, binnen onze gemeente, voldoende mogelijkheden gecreëerd en benut? Laat ik in dit
kader onze trots, het Sierteeltgebied Greenport, eens onder de loep nemen: Op 25 juni jl. heeft
het college van Burgemeester en Wethouders de conceptvisie op ‘Transformatiegebieden
Greenport regio Boskoop’ vastgesteld. Vanaf 16 augustus ligt deze ter inzage in het
Gemeentehuis van Alphen en bij het Plantarium. Er zijn nog mogelijkheden, om de beschreven
processen aan te vullen, of te wijzigen. Ons sierteeltgebied is aan het veranderen. Het aanbod
van sierteeltbedrijven in onze regio krimpt in, als gevolg van een aantal zaken. Woonkernen
breiden uit, soms ten koste van bedrijfsgronden. Sommige kwekers hebben geen opvolging,
waardoor er nog nauwelijks Investeringen worden gedaan en het aantal kwekerijen afneemt.
In de visie worden alternatieven voor de toekomst geboden, door bijvoorbeeld de Ruimte-voor-
Ruimte regeling. Een mogelijkheid om bedrijven te verplaatsen, of bepaalde percelen andere
bestemmingen te geven. Na sanering kunnen deze percelen voor andere, sierteelt gerelateerde,
functies worden ingezet. Bijvoorbeeld voor extensieve teelt, waterberging en Ruimte-voor-
Ruimte-kavels. Zo wordt de bedrijven, die in het gebied willen blijven een ander
toekomstperspectief geboden, zowel op het economisch als op het ruimtelijk vlak.
In recreatief opzicht zijn er hieruit ook win-win mogelijkheden te behalen. Een uitdaging voor
de mogelijkheidsmensen, zou ik zeggen. Maar pas op: “de werkelijkheid, die lijkt altijd anders”,
zo luidt een oud gezegde.

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop