De verkiezing ‘Boskoper van het Jaar’

16-11-2016

“De Dorpsraad kiest de Boskoper van het Jaar 2016.” Ik schreef er eerder over in een

van mijn vorige columns. Toen stelde ik de vraag: ‘Kent u iemand die zich in dit jaar

onbaatzuchtig heeft ingezet voor onze Boskoopse gemeenschap? Mijn verwachtingen

waren hoog gespannen. De Dorpsraad ontving tot nu toe een beperkt aantal reacties.

Ik weet nagenoeg zeker, dat u, in uw naaste omgeving, zulke mensen kent. De wijze

waarop zij zich inzetten, is in uw ogen wellicht vanzelfsprekend. Maar dat is het

natuurlijk niet. Die inzet komt vanuit die persoon zelf. Wellicht kan die

vanzelfsprekendheid een reden zijn, dat er betrekkelijk weinig respons is gekomen op de

eerder gedane oproep. Let eens op uw buurman of buurvrouw, kijk naar de mensen in

uw omgeving, die bijdragen aan een goed functionerend dorpsleven. Nog even een tip:

geeft u niet een naam op van een dorpsraadslid. Die komen voor toekenning niet in

aanmerking – zijn dus van deelneming uitgesloten - , omdat het bestuur van de

Dorpsraad als jury fungeert. Laten we, mét elkáár, het vóór elkaar krijgen dat deze

eerste verkiezing voor ‘De Boskoper van het Jaar’ een succes wordt. U kunt reageren tot

1 december, via de mail, onze website, op Twitter of op onze Facebookpagina. Ik reken

op u!

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop