De kinderboerderij

De kinderboerderij

02-05-2018

De sluiting van de kinderboerderij in onze Gemeente dreigt. Iedereen weet wel waar ik het over
heb. Als kind heb ik er in mijn vorige woonplaats menig uurtje doorgebracht. Als moeder zette
ik die traditie voort. Tegenwoordig bezoek ik, met mijn kleinkinderen, regelmatig de
kinderboerderij in de Snijdelwijk aan de Contactweide. Een mooie accommodatie. Het fraaie
gebouw is nog niet zo heel lang geleden herbouwd, na een brandstichting. Het biedt
mogelijkheden voor educatie of kleine evenementen. Op de weiden loopt een gevarieerd
aanbod aan dieren; huisezel Sjakie laat zijn ‘gebalk’ in de wijde omgeving horen. Alles daar
wordt gerund door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Maar het voortbestaan is in het
geding. Niet alleen doordat er steeds minder subsidie beschikbaar wordt gesteld door de
Gemeente, maar ook omdat het zo moeilijk blijkt om vrijwilligers aan te trekken. Het is
daardoor heel moeilijk om het hoofd boven water te houden. Onvoldoende financiële middelen
en ook onvoldoende man- of vrouwkracht. Dit geldt overigens ook voor alle kinderboerderijen
in de gemeente Alphen. Is het einde van het begrip ‘kinderboerderij’ dan in zicht? Dat mag toch
niet gebeuren, vind ik. Het omgaan met dieren, het leren over dieren, ze fysiek kunnen
aanraken, het is zo belangrijk, juist voor de jonge generatie! Kinderen en dieren, je gunt die
combinatie aan iedereen. Voor de Contactweide-boerderij heb ik een idee, waarmee het gevaar
van het verdwijnen van die kinderboerderij af te wenden zou zijn. Waarom niet de leerlingen
van Brede School, die naast de boerderij is gelegen, erbij betrekken? Waarom niet de kennis
van en over dieren koppelen met de verzorging ervan. Het educatieve met het
maatschappelijke verenigen. Het nuttige met het aangename. Dat is leerzaam en verrijkend. Zo
is er ook verantwoordelijkheid bij te brengen, bewustwording. En op die manier verminder je
ook de druk op de vrijwilligers. Bepaalde taken kunnen, onder toezicht vanzelfsprekend, door
leerlingen worden uitgevoerd. Een klein beetje ‘leren in de praktijk’, wat kan daar mis mee zijn?
‘Samenwerken’, ‘samenhang’. Het zijn ook begrippen die regelmatig terug te vinden zijn het
coalitieprogramma van het nieuwe college. Misschien ga ik maar eens van gedachten wisselen
met het schoolbestuur van de Brede School én met de Gemeente. Voordat het te laat is en de
kinderboerderij verdwijnt. Want dát mag beslist niet gebeuren. Ik hoor graag úw mening. Op
onze site kunt u reageren. www.dorpsraadboskoop.nl

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop