De Dorpsraad in 2017…….

De Dorpsraad in 2017…….

05-01-2017

De Dorpsraad in 2017…….

Volgens een zinnig gebruik, zijn de eerste dagen van een nieuw jaar gevuld met ‘beste wensen’ en ‘goede voornemens’. En hieraan voldoe ik graag: ik wens u allen een voorspoedig en gezond 2017 toe! En wat mijn goede voornemens voor het komende jaar zijn? Het zal u niet verbazen, dat ik mij, samen met het bestuur van de Dorpsraad, zal blijven inzetten voor ons mooie dorp. Tijdens de laatste bestuursvergadering van 2016, heeft de Dorpsraad haar doelen voor het komende jaar bijgesteld. Wij willen een breder draagvlak creëren en een nog meer verbindende rol spelen. De Dorpsraad heeft recent aan de samenstellers van het rapport ‘Boskoop, een ruimtelijk Inspiratiekader’ een aantal belangrijke aanvullende suggesties kenbaar gemaakt, gebaseerd op ons eigen onderzoek. Deze belangrijke aanvullingen zullen in het rapport verwerkt worden, waarna dit aan de Gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden. In lijn met onze inspanningen rond dat ‘ruimtelijk inspiratiekader’ heeft de wethouder ons verzocht mee te helpen een ‘Dorpsvisie’ te ontwikkelen. Deze dorpsvisie zal vormgeven aan ons dorp in de komende tien- tot twintig jaar. Dat moeten we breed opvatten: niet alleen de invulling van de openbare ruimte en de woningbouw, maar ook zaken als: economie, zorg, ouderen en jongeren, cultuur en recreatie. De Dorpsraad blijft haar oren en ogen gericht houden op belangrijke zaken die om aandacht vragen en verdienen. Om over al die zaken in de publiciteit te treden, terwijl wij hierover met de Gemeente nog in gesprek zijn, is vaak moeilijk. Uiteindelijk gaat het om resultaat van onze inzet. Blijft u ons steunen? www.dorpsraadboskoop.nl  

Ria de Groot             
Voorzitter Dorpsraad