De Alphense lijn

De Alphense lijn

30-05-2018

In het onderhoud van het openbaar groen, hanteert de Gemeente de normen, zoals beschreven
in het visiedocument ‘de Alphense lijn’. Dit document uit 2015 is aan de toen zittende
Gemeenteraad voorgelegd. Het bevat de uitgangspunten voor de beheercapaciteit van de
openbare ruimte in onze gemeente. Kort samengevat komt het er op neer, dat het openbaar
groen wordt beheerd volgens de kwaliteitsnormen uit deze visie. Voor de inrichting van de
gebieden, geldt de a-b-c-norm, die ieder een bepaald soort onderhoud bepalen. Een
centrumgebied geniet een A-status, woongebieden krijgen een B. Alle overige buitengebieden
krijgen een mager C-tje toebedeeld. Natuurlijk omschrijf ik het enigszins simpel. De ‘Alphense
lijn’ bevat genoeg maatwerk, toegepast op het beheer van specifieke gebieden. In de
publiekssamenvatting beschrijft de Gemeente de gehanteerde vorm van groenbeheer als volgt:
“Het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte is een basistaak van de gemeente.
“De inrichting en het beheer van de openbare ruimte draagt bij aan een gezonde stad (!) met
“aandacht voor veiligheid, leefbaarheid, identiteit en mobiliteit. De gemeente Alphen aan den
“Rijn kiest voor een structurele aanpak van de openbare ruimte met ruimte voor bewoners om
“hun eigen openbare ruimte te maken”. Ga er maar aan staan Gemeente, maak dat maar eens
waar! De meningen over deze vorm van groenbeheer zijn namelijk nogal verdeeld. De
Dorpsraad ontvangt veel reacties over het openbaar groen. Klachten, vragen over de slechte
staat van onderhoud van het groen in ons dorp. Maar Is het nu slechter gesteld met ons
openbaar groen, nu er gewerkt wordt vanuit de Alphense lijn? Dat kan ik niet zeggen. De
Dorpsraad is er niet voor het oplossen van individuele problemen, de Gemeente aangaande.
Daarvoor moet u zélf het initiatief nemen. Kleinschalige meldingen over de openbare ruimte
kunt u het beste direct zelf melden, via de gemeentelijke website of telefoonnummer 140172.
Gegarandeerd is dat de afhandeling snel is (96% binnen vier werkdagen) en dat deze adequaat
gemonitord wordt. Duurt het langer dan vier werkdagen dan wordt de melder op de hoogte
gehouden. Melden dus, mensen, laat het weten. Zo houden we mét elkaar en vóór elkaar ons
Boskoop echt (mooi) groen!

Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop


Mienskip  >>