Bouwen voor de toekomst

Bouwen voor de toekomst

21-03-2018

Het onderwerp ‘bouwen’, staat bij nagenoeg de meeste politiek partijen in het
verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De lokale partijen van
onze gemeente vormen, dit onderwerp aangaande, geen uitzondering. Willen we een gezonde,
bloeiende, maar vooral levendige, gemeente behouden, dan zal er gebouwd moeten worden. Er
rijzen dan bij mij direct een aantal vragen: Waar liggen de prioriteiten? Wáár gaan we
bouwen? Breiden we uit of breiden we in? Vervangen we of bouwen we nieuw? Bieden we de
jongeren betaalbare woningen aan, of ligt de nadruk op de oudere generatie! Wat mij het
meest interesseert is, hoe die partijprogramma’s uiteindelijk zullen worden uitgevoerd in de
nieuwe gemeenteraad. Wat komt er in het coalitieakkoord te staan? Iedere kern heeft zo haar
eigen behoeften en wensen. Voor Boskoop geldt: hoe houden we Boskoop aantrekkelijk en
vitaal, ook in de toekomst? Wat is er nodig voor het behoud van een levendig Boskoop? Wij
zien mogelijkheden voor gezinnen en starters, die in het voormalige Alphen geen woning
kunnen bemachtigen. Als Boskoop maken we immers deel uit van die ene grote gemeente
Alphen. Om een vitale gemeenschap te behouden is het bouwen van 800 woningen, over vijf
jaar, beslist geen slecht uitgangspunt, vindt de Dorpsraad. Hoe zich dat zal ontwikkelen en
wáár dat zal gebeuren? Er zijn mogelijkheden genoeg. Tijdens onze informatieavond voor
Boskoop-oost wees men erop, dat juist dát deel van Boskoop een aantrekkelijke vestigingsplek
is. Maar dan dient er niet alleen gebouwd te worden. Bijkomende voorzieningen voor recreatie,
als speelveldjes, parkjes, ontmoetingsplaatsen, en aanpassing van de bestaande infrastructuur,
mogen niet vergeten worden. Eerst maar eens de uitslag van de verkiezingen van vandaag
afwachten. En dan eens kijken wat de nieuwe Gemeenteraad gaat doen. Of beloften wáár
gemaakt gaan worden.
Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop