Boskoop…… sociaal en betrokken genoeg?

Boskoop…… sociaal en betrokken genoeg?

27-07-2016

              

DORPSRAAD BOSKOOP

 

Boskoop…… sociaal en betrokken genoeg?

Binnen de Dorpsraad bestaan vier projectgroepen. Over de groep ‘Openbare Ruimte’ vertelde ik u in mijn vorige column. Deze keer wil ik ingaan op de projectgroep ‘Sociaal Maatschappelijk’. Projectcoördinator is ons bestuurslid Wim van Deventer.

De taak van deze projectgroep omvat veel aspecten van de Boskoopse samenleving. Onze wens om van het Gemeentehuis een Gemeenschapshuis te maken is een voorbeeld. Een belangrijk sociaal/maatschappelijk ‘middelpunt’, letterlijk in het ‘midden’ van ons dorp.

Met een plek voor de bibliotheek, ‘Tom in de buurt’, Boskoop Creatief en meer maatschappelijke organisaties. En dan op het voorplein een gezellig terras in een nieuw aangelegd gazon! De Dorpsraad werkt aan de uitvoering en invulling. Een ander, heel belangrijk, onderwerp, is het vraagstuk ‘hangjongeren’. Op het Gouweplein en in de Snijdelwijk. De vraag is: “zijn er wel genoeg mogelijkheden voor de Boskoopse jongeren?” “Kunnen ze samenkomen op of in voor hen aantrekkelijke locaties?” Wij spreken hierover met de politie, die zich bewust is van de problemen.

Er is nauw contact met ‘The Cube’ de vroegere ‘Tunnel’ het jongerencentrum, dat plaats en mogelijkheden biedt. Zo was er de Stichting ‘Werkse’, die als doel had jongeren te begeleiden in bepaalde ‘werk-projecten’ en ze zodoende te motiveren. Het is jammer dat de jongeren zélf geen heil zagen in dit project, waardoor het is opgeheven. De Dorpsraad betreurt dat en blijft, samen met de Gemeente, zoeken naar oplossingen.

 “Met elkáár méér voor elkáár”, het is binnen de projectgroep ‘Sociaal Maatschappelijk’ niet slechts een slogan. Volg de Dorpsraad, ook op Twitter en Facebook, maar vooral op www.dorpsraadboskoop.nl

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop