Alles voor een ‘volmaakt’ centrum in Boskoop

Alles voor een ‘volmaakt’ centrum in Boskoop

09-08-2017

Vorige week maandag hield wethouder Gerard van As, vergezeld door de twee gebiedsadviseurs en enige beleidsambtenaren, een rondgang door het centrum van ons dorp. De voorzitters van de Dorpskernwinkeliers en van de Dorpsraad waren daarvoor uitgenodigd. U hebt er in de redactionele kolommen van de Gouwe Koerier over kunnen lezen. De wethouder wilde met de rondgang bepalen of er verbeterpunten in en rond het centrum zijn; op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en openbare ruimte. Als ‘meeloper’ – niet letterlijk nemen, hoor! - heb ik het nodige opgemerkt. Wij stelden vast dat er genoeg verbeterpunten aan te wijzen zijn. Het hele gebeuren vergelijk ik een beetje met een bezoek aan de tandarts, voor de periodieke gebitscontrole. De tandarts inspecteert het gebit op grondige wijze en neemt zijn beslissing. De rondgang van wethouder Van As vertoont gelijkenis met een dergelijke periodieke controle én met het vervolgtraject bij de tandarts. Het ‘gebit’ van ons dorp vraagt om reparaties, klein of ingrijpend. Lege plekken om ‘passende protheses’. Kleine reparaties of grotere, er moet wat gebeuren. De Dorpsraad is blij met het initiatief van de wethouder en ziet kansen om verbeteringen door te voeren. Vervolggesprekken met betrokkenen zullen volgen. We moeten, met elkaar, het centrum levendig, maar ook leefbaar houden.

Tenslotte nog iets anders, evenzeer belangrijk: De raadsverkiezingen komen er aan! In de maand maart van 2018 gaan we een nieuwe Gemeenteraad kiezen. De politieke partijen zijn druk doende om een welluidend verkiezingsprogramma op te stellen. De Dorpsraad is benieuwd welke rol Boskoop daarin toebedeeld krijgt. Binnenkort zullen we alle partijen één voor één bezoeken en ons laten informeren. Hebt u ondertussen vragen of suggesties naar aanleiding van het bovenstaande? www.dorpsraadboskoop.nl

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop