Rapporten

Hieronder is een overzicht opgenomen van een aantal belangrijke rapporten, beleidsstukken en andere relevante documenten die bij de politieke besluitvorming ten aanzien van de diverse thema’s een rol spelen. Ze geven doorgaans een diepgaander inzicht in de materie. Naar deze documenten wordt ook verwezen bij de behandeling van de diverse projecten door de vier projectgroepen van de Dorpsraad. Meer specifieke informatie kunt u vinden bij de desbetreffende projectgroep onder het kopje Lopende projecten.

 

Rapporten

Dorpsvisie  Boskoop 

Nota Inspiratiekader Boskoop

Participeren door lezen, leren en informeren

 

Meer informatie

 

Klik hier voor actuele informatie over Openbare ruimte

Klik hier voor actuele informatie over Sociale en maatschappelijke zaken

Klik hier voor actuele informatie over Sport en cultuur

Klik hier voor actuele informatie over Ondernemingen en boomkwekerij